درباره ما

شرکت خاک و کاشت مغان در آذر ماه سال ۱۳۸۷ به شماره ثبت ۲۱۶۸ در اداره ثبت شرکت ها تحت عنوان شرکت دشت سبز مغان به ثبت رسید و سپس در سال ۱۳۹۱ به شرکت خاک و کاشت مغان تغییر نام یافته و در حال حاضر با سرمایه و سهام قابل توجهی به فعالیت خود ادامه میدهد.

  • مدیر عامل : مهندس بابک بدخشان متولد ۱۳۶۴ ساکن شهرستان پارس آباد مغان ، داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی ، مدیر عامل شرکت خاک و کاشت مغان ، رئیس هئیت مدیره شرکت امارت مغان ، عضو سازمان نظام مهندسی شهرستان پارس آباد – عضو صندق توسعه حمایت از بخش کشاورزی استان اردبیل .
  • رئیس هئیت مدیره : خانم مهندس رویا عطایی رئیس هئیت مدیره شرکت خاک و کاشت مغان ، دارای رشته کارشناسی مدیریت شهری .
  • عضو هئیت رئیسه : مهندس سیامک بدخشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی ، عضو هئیت رئیسه شرکت ، نماینده تام الختیار شرکت در امور مربوط به فروش .

تعداد سهامداران شرکت : شرکت فوق در تاریخ ۱۳۹۴ تعداد سهامداران خود را از ۲۰ به ۴۰ نفر افزایش داد.